Przegląd Piekarski i Cukierniczy

Ukazuje się od 1953 r. Jest najlepiej znanym w środowisku miesięcznik poświęcony piekarstwu, ciastkarstwu, produkcji czekolady, wyrobów karmelarskich, lodów i innych słodyczy. Nakład pisma to ok. 5 500 egzemplarzy.

W każdym numerze znajdą Państwo informacje na temat:

- krajowych i zagranicznych nowości w dziedzinie techniki i technologii,
- możliwości zakupu maszyn i urządzeń, surowców i półproduktów,
- ważnych wydarzeń z życia branż (targi, wystawy, sympozja, konkursy),
- krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń branżowych,
- receptury, porady fachowe i prawne, interpretacje przepisów normalizacyjnych, sanitarnych, bhp,
- warunków prowadzenia działalności gospodarczej na wspólnym rynku europejskim.

Serdecznie zapraszamy do współpracy.

Przegląd Piekarski i Cukierniczy Przegląd Piekarski i Cukierniczy
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 36 p. 251
Tel. 22 849 16 49, 22 606 38 29, Fax 22 606 37 64

e-mail:

www.ppic.pl

2016. Stowarzyszenie Cukierników Karmelarzy i Lodziarzy Rzeczypospolitej Polskiej