Uroczystości, jubileusze

2016. Stowarzyszenie Cukierników Karmelarzy i Lodziarzy Rzeczypospolitej Polskiej