Dołącz do nas

Jesteś właścicielem cukierni lub lodziarni, posiadasz kwalifikacje mistrzowskie lub czeladnicze, chcesz skorzystać z naszej oferty, dołącz do nas:

Opłaty wynikające z przynależności do Stowarzyszenia:
Wpisowe: 20 zł 
Składka członkowska: 30 zł miesięcznie.


Dla członków rodzin członków Stowarzyszenia: 
Wpisowe: brak.
Składka członkowska: 5 zł miesięcznie.

Wypełnioną i podpisaną deklarację wraz z kopią zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz kopią dokumentu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (mistrzowskie lub czeladnicze) prześlij pocztą lub – po zeskanowaniu – pocztą elektroniczną na nasz adres. 

Deklaracja do pobrania w formacie pdf:

2016. Stowarzyszenie Cukierników Karmelarzy i Lodziarzy Rzeczypospolitej Polskiej