Stowarzyszenie Cukierników Karmelarzy i Lodziarzy ogólnopolską organizacją środowiskową.

 

Jesteśmy członkiem Międzynarodowej Unii Piekarzy i Cukierników (UIBC) oraz Europejskiej Federacji Narodowych Stowarzyszeń Cukierniczych i Piekarskich przy EWG.

 

Struktura i formy działania organizacji sprzyjają swobodnej wymianie doświadczeń i przepływie informacji pomiędzy członkami Stowarzyszenia. Powstające na tej platformie więzi środowiskowe, koleżeńskie i towarzyskie, ułatwiają i umilają codzienną ciężką pracę.

2016. Stowarzyszenie Cukierników Karmelarzy i Lodziarzy Rzeczypospolitej Polskiej